Wybór strony
Suchen
Suchen

Polityka przetwarzania danych

Wstęp

My, PFEIFER Technika Linowa i Dzwigowa Sp. z o.o., chcielibyśmy jako podmiot odpowiedzialny poinformować Państwa, które dane osobowe będą przetwarzane podczas użytkowania naszej strony internetowej (https://www.pfeifer.pl) oraz w jakich celach. Niniejsze zasady ochrony prywatności oparte są o Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych UE (RODO), Bundesdatenschutzgesetz (Niemiecka Państwowa Ustawa o Ochronie Danych) oraz Telemediengesetz (Ustawa Telekomunikacyjna) Federalnej Republiki Niemiec.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych w rozumieniu art. 4 RODO

PFEIFER Technika Linowa i Dźwigowa Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 68
PL-55330 Krepice k/Wrocławia
Polska

Zarząd:
Gerhard Pfeifer - Prezes Zarządu
Paweł Kiczmachowski - Członek Zarządu

KRS 0000254086
NIP 913-15-65-115
REGON 020263280

Tel.: +48 71 3023 700
E-mail: biuro@pfeifer.pl

Kontakt Zasady ochrony prywatności: piotr.tokarz@pfeifer.pl

Szyfrowanie

W celu zabezpieczenia Państwa danych podczas ich przesyłania stosujemy procedury kodowania zgodne z aktualnym stanem techniki, takie jak SSL czy HTTPS.

Cel przetwarzania

Nasza strona umożliwia Państwu kontakt z nami za pomocą poczty e-mail oraz formularza kontaktowego. Informacje dostarczone przez Państwa w ten sposób są zachowywane w celu opracowania Państwa zapytania oraz związanych z nim ewentualnych dalszych pytań (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Informacje te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem innych firm grupy PFEIFER, jeśli to konieczne.

Pliki logów serwera

Ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia nadużyć i oszustw), mając na uwadze nasz prawnie uzasadniony interes (w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy każdym wejściu na naszą stronę zapisujemy w tak zwanych plikach logów serwera między innymi takie informacje jak adres IP użytkownika oraz czas wejścia na stronę. Informacje te są przechowywane przez siedem dni, a następnie usuwane. Informacje, których przechowanie jest niezbędne w celach dowodowych dla konkretnego przypadku są usuwane dopiero po całkowitym wyjaśnieniu tego przypadku.

Newsletter

Dane przekazane przez Państwa podczas zapisywania się na listę mailingową odbiorców naszego newslettera są wykorzystywane wyłącznie do tego celu. Dla poprawnej rejestracji potrzebujemy Państwa adres e-mailowy. W celu sprawdzenia czy zgłoszenia dokonał faktycznie posiadacz konta e-mail, stosujemy procedurę „Double-opt-in”. Protokołujemy zamówienie newslettera, przesłanie e-maila z potwierdzeniem oraz otrzymanie wymaganej odpowiedzi. Przetwarzanie Państwa danych kontaktowych oraz przesłanie newslettera następuje na podstawie udzielonego przez Państwa zezwolenia (zgodnie z art. 6 lit a RODO). W każdym momencie mogą Państwo wycofać subskrypcję newslettera oraz związane z tym zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych. W każdym newsletterze znajduje się odpowiedni do tego celu link. Przesyłaniem newslettera zajmuje się firma mailingwork GmbH, Birkenweg 7, 09569 Oederan, Niemcy. Zasady ochrony prywatności firmy mailingwork GmbH są dostępne pod adresem https://mailingwork.de/datenschutz/.

Linki do stron zewnętrznych

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych. Niniejsze zasady ochrony prywatności nie obejmują zewnętrznych stron internetowych, ponieważ nie jesteśmy w stanie brać odpowiedzialności za ich zawartość oraz realizację polityki ochrony danych.

Filmy You Tube umieszczone na naszej stronie

Nasza oferta internetowa obejmuje również kilka filmów. Operatorem wtyczek wyświetlających filmy jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką-córką firmy Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Filmy są udostępniane przez firmę YouTube LLC, która w celu przesłania treści wymaga adresu IP Państwa komputera. Podczas wyświetlania filmów You Tube wysyła własne ciasteczka. Nie mamy wpływu na wykorzystanie Państwa adresu IP oraz na wysyłanie tych plików. Zasady ochrony prywatności opublikowane przez You Tube dostępne pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl informują o pobieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez You Tube oraz Google.

Ciasteczka

Mając na uwadze nasz prawnie uzasadniony interes (w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, analiza, optymalizacja i działalność ekonomiczna) stosujemy na naszej stronie ciasteczka. Są to małe pliki zapisywane na komputerze użytkownika celem przechowywania specyficznych ustawień na potrzeby naszej obecności w sieci. Dzięki nim otrzymujemy automatycznie poprzez Państwa komputer i podłączenie do Internetu określone dane (np. adres IP, używana przeglądarka, system operacyjny). Mogą Państwo używać naszej strony internetowej bez ciasteczek poprzez dezaktywację stosowania ciasteczek w Państwa przeglądarce. Niemniej jednak może to ograniczyć komfort i zakres funkcjonalny naszej oferty. Aby dowiedzieć się jak dezaktywować ciasteczka w Państwa przeglądarce, należy użyć funkcji Pomoc.

Zastosowanie skryptów internetowych i czcionek z sieci

Abyśmy mogli przedstawić nasze treści poprawnie i graficznie w sposób niezależny od przeglądarek internetowych, używamy na naszej stronie skryptów internetowych oraz bibliotek czcionek. Skorzystanie ze skryptów internetowych oraz bibliotek czcionek powoduje automatyczne połączenie z operatorem biblioteki. Umożliwia to pobieranie i analizowanie danych przez operatorów poszczególnych bibliotek.

Prawo do zmian

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w przyszłości zmian w naszych zasadach ochrony prywatności, aby stale móc je dostosowywać do naszej strony internetowej oraz zmian w wymaganiach prawnych.

Prawo do wglądu, poprawiania i usuwania danych osobowych

W każdym momencie mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji o Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas. Mogą Państwo również zażądać poprawienia lub usunięcia danych, chyba że stoi to w sprzeczności z jakimikolwiek przepisami prawnymi dotyczącymi przechowywania danych. W tym celu proszę zwrócić się do naszych pracowników odpowiedzialnych za ochronę danych. W przypadku aktywnego odwołania subskrypcji newslettera, musimy zachować Państwa adres e-mailowy na liście blokowania, aby móc skutecznie zastosować się do Państwa żądania.

Kontakt Zasady ochrony prywatności: tokarz@jordahl-pfeifer.pl